000 01892cas a2200325 a 4500
001 380394
005 20200602093015.0
007 t
008 011120c20019999 x 0 tha
035 _a(OCoLC)934494190
050 _aJQ1746.ฮ13น6
_bส25
245 0 0 _aประสบการณ์นักบริหารมหาดไทย :
_bประสบการณ์และเทคนิคการบริหารราชการของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยระดับสูง ที่ครบเกษียณในปี ... : รายงานการศึกษา /
_cสถาบันดำรงราชานุภาพ.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์มหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย,
_c2544-
300 _aเล่ม :
_bภาพสีประกอบ, แผนที่.
310 _aกำหนดออกไม่แน่นอน
362 0 _a2543-
490 1 _aเอกสารวิชา สดร.
610 2 4 _aกระทรวงมหาดไทย
_xข้าราชการและพนักงาน
_xชีวประวัติ.
_9368726
650 4 _aการบริหารรัฐกิจ.
650 4 _aการปกครองท้องถิ่น
_zไทย.
_916378
710 2 _aสถาบันดำรงราชานุภาพ.
_933569
830 0 _aเอกสารวิชาการ (สถาบันดำรงราชานุภาพ) ;
_9256759
942 _cGB
_2lcc
997 _aBF, PI
997 _bAS
997 _cA
997 _dYU
997 _eTV
_iWU
999 _c380394
_d380394