000 01263cam a2200313 a 4500
999 _c381024
_d381024
001 381024
005 20200814125240.0
007 ta
008 011127s2001 0 tha
020 _a9747883236
035 _a(OCoLC)683059942
050 _aBD168
_b.ท45
245 0 0 _aทฤษฎีและความรู้ในยุคโลกาภิวัตน์ /
_cบรรณาธิการ ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย.์
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์,
_c2544.
300 _a10, 278 หน้า :
_bภาพประกอบ.
440 0 _aชุดโลกาภิวัตน์ ;
_vฉบับที่ 19
650 4 _aทฤษฎีความรู้.
_947135
650 4 _aแนวคิดหลังสมัยใหม่.
_9370749
650 4 _aการเปลี่ยนแปลงทางสังคม.
_913781
700 0 _aศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์.
_997195
942 _cGB
_017
_2lcc
997 _aBF, PI
997 _bAS
997 _cA
997 _dYU
997 _eTV
997 _gV
_fBF