000 01066cam a2200277 a 4500
001 381636
005 20200602093200.0
007 t
008 011103s2001 0 tha
020 _a9742829578
035 _a(OCoLC)880806482
050 _aKPT2840
_b.ช65 2544
100 0 _aชาญชัย แสวงศักดิ์,
_d2494-
_934770
245 1 0 _aคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ /
_cชาญชัย แสวงศักดิ์.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 3, ปรับปรุงใหม่.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2544.
300 _a196 หน้า.
650 4 _aละเมิด
_zไทย.
_912155
650 4 _aความรับผิดของราชการ
_zไทย.
_9257911
942 _cGB
_2lcc
997 _aTH, WU
997 _bWU
997 _dYS
997 _eT
_gV
999 _c381636
_d381636