000 01703cam a2200313 a 4500
001 382941
005 20190417094154.0
007 t
008 011219s2544 0 tha
020 _a9743260463
035 _a(OCoLC)683111800
050 _aNA1521
_b.ว635
100 0 _aวิมลสิทธิ์ หรยางกูร.
_938276
245 1 0 _aรายงานการวิจัยเรื่องสถานภาพผลงานทางวิชาการสาขาสถาปัตยกรรม ในประเทศไทย =
_bThe status of academic outputs in architecture in Thailand /
_cคณะผู้วิจัย วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, วีระ อินพันทัง, สันติ ฉันทวิลาสวงศ์.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,
_c2544.
300 _a1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) :
_bภาพประกอบ, แผนที่.
500 _aมีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.
650 4 _aสถาปัตยกรรม
_zไทย.
700 0 _aวีระ อินพันทัง.
_9293581
700 0 _aสันติ ฉันทวิลาสวงศ์.
_9371389
740 0 _aสถานภาพผลงานทางวิชาการสาขาสถาปัตยกรรมในประเทศไทย.
942 _cGB
_01
997 _aSG, PP
997 _bAS
997 _cA
997 _dKC
997 _eCM
_gV
999 _c382941
_d382941