000 01425cam a2200301 a 4500
001 385610
005 20200604104131.0
007 t
008 020201s2001 0 tha
020 _a9742829993
035 _a(OCoLC)773470516
050 _aKPT2460
_b.จ64 2544
100 0 _aจิรนิติ หะวานนท์.
_9350398
245 1 0 _aสิทธิทางวิธีพิจารณาความอาญาตามรัฐธรรมนูญ /
_cจิรนิติ หะวานนท์.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bบริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด,
_c2544.
300 _a83 หน้า.
650 4 _aสิทธิพลเมือง
_zไทย.
650 4 _aวิธีพิจารณาความอาญา
_zไทย.
989 0 _aจิรนิติ หะวานนท์.
_dกรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2543.
_etha
_tสิทธิทางวิธีพิจารณาความอาญาตามรัฐธรรมนูญ /
_z9742826382
942 _cGB
_08
_2lcc
997 _aSG, AS
997 _bAS
997 _dYS
997 _eTV
997 _gV
999 _c385610
_d385610