000 04402cam a2200445 a 4500
001 387459
005 20200602094011.0
007 t
008 020304s2002 0 tha
035 _a(OCoLC)934495392
050 _aBQ5395
_b.อ37
245 0 0 _aอนุสรณ์การพระราชทานเพลิงศพนางวัฒนี คุณะเกษม.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bธรรมสภา,
_c2545.
300 _a1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) :
_bส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.
500 _aณ เมรุวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 28 มกราคม 2545.
505 _aพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุบ้านเชีบง ตำหนักกรมหลวงวรเสรฐสุดา -- พิพิธภัณฑ์หอย พระตำหนักหอ : พระราชวังดุสิต -- ตัวกู-ของกู หรือ หลักพุทธศาสนาสำหรับนักศึกษาผู้ไม่เคยสนใจมาก่อน แสดง ณ สวนโมกขพลาราม -ไชยา โดย พระเทพวิสุทธิเมธี -- บทนำ -- ความุ่งหมายของพุทธศาสนา -- การเตรียมตัวเพื่อศึกษาหลักแท้ของพุทธศาสนา -- บทบาทของสิ่งที่เรียกว่า "ตัวกู-ของกู" -- หลักเกณฑ์ในการดับ "ตัวกู-ของกู" -- การชำระ "ตัวกู-ของกู"เพื่อบรรลุมรรคผล -- การชำระ "ตัวกู-ของกู" ของฆราวาสในชีวิตประจำวัน -- วิธีดับ "ตัวกู-ของกู".
592 _aเรื่องที่ 1:
_bโบราณวัตถุ วัฒนธรรมบ้านเชียง : ทูลเกล้าฯถวายโดยคุณวัฒนี คุณะเกษม.
592 _aเรื่องที่ 2:
_bพิพิธภัณฑ์หอยทะเล พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.
592 _aเรื่องที่ 3:
_bAmyotrophic lateral sclerosis /
_cสมบัติ มุ่งทวีพงษา.
592 _aเรื่องที่ 4:
_bWhat is ALS?
592 _aเรื่องที่ 5:
_bตัวกู-ของกู, หรือ, หลักพุทธศาสนาสำหรับนักศึกษาผู้ไม่เคยสนใจมาก่อน : คำบรรยายอบรมในพรรษา ปี 2504 /
_cพุทธทาส อินฺทปัญโญ.
600 0 4 _aวัฒนี คุณะเกษม,
_d2479-2544.
_9400612
600 3 4 _aคุณะเกษม (นาม)
_9694725
600 0 4 _aพระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม),
_d2449-2536
_xเทศนา.
_9315064
650 4 _aโบราณวัตถุ
_zไทย
_zอุดรธานี.
_9298028
650 4 _aเครื่องปั้นดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์
_zไทย
_zอุดรธานี.
_9348096
650 4 _aชีวิตทางธรรม
_xพุทธศาสนา.
650 4 _aธรรมะ (พุทธศาสนา)
_918903
650 4 _aเปลือกหอย
_xภาพ.
_9400597
650 4 _aโรคเอแอลเอส.
_9428133
700 0 _aสมบัติ มุ่งทวีพงษา.
_9400711
700 0 _aพระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม),
_d2449-2536.
_923705
740 0 _aหลักพุทธศาสนาสำหรับนักศึกษาผู้ไม่เคยสนใจมาก่อน.
942 _cGB
_2lcc
997 _aBF, PR
997 _bAS
997 _dKC
997 _kCM
_gV
999 _c387459
_d387459