000 02236cam a2200313 a 4500
001 392988
005 20220113101456.0
007 t
008 020617s2002 0 tha
020 _a9745718238
020 _a9745718858 (2548)
020 _a9745719773 (2549)
020 _a9789749900192 (2551)
035 _a(OCoLC)860774626
090 _aHB180
_b.ว565 2545
100 0 _aวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.
_935686
245 1 0 _aเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น /
_cวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.
250 _aฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2545.
300 _a10, 174 หน้า :
_bภาพประกอบ.
500 _aรวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9 2551.
650 4 _aเศรษฐศาสตร์.
_916814
989 0 _aวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.
_dกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538.
_etha
_tเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น /
_z9745714968
989 0 _aวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.
_bฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.
_dกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
_etha
_tเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น /
_z9745716146
989 0 _aวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.
_bฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.
_dกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.
_etha
_tเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น /
_z9745716642
942 _cGB
_0257
997 _aTH, PP
_bPP
_dYS
_fPC
_kCM
_gV
_iWU
999 _c392988
_d392988