000 01601cam a2200253 a 4500
001 393165
005 20200602095212.0
007 t
008 020618s2002 0 tha
020 _a9743275886
035 _a(OCoLC)880695925
050 _aKPT648
_b.ส726
100 0 _aสุกัญญา เทพหัสดิน ณ อยุธยา.
_9403464
245 1 0 _aมาตรการควบคุมการเข้าซื้อหุ้นเพื่อครอบงำกิจการ :
_bกรณีศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย = Acquisition control : a comparative study between American and Thai laws /
_cโดย สุกัญญา เทพหัสดิน ณ อยุธยา.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2545.
300 _a8, 110 แผ่น.
502 _aวิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
650 4 _aการครอบงำกิจการ
_zไทย.
_9404652
650 4 _aการครอบงำกิจการ
_zสหรัฐอเมริกา.
_9404653
988 _uhttp://203.131.219.173/thesis/la/1327/01TITLE.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks)
942 _cTHS
_06
_2lcc
997 _aBF, PR
_bAS
_dSS
_kCM
999 _c393165
_d393165