000 01073cam a2200253 a 4500
001 396868
005 20200602095926.0
007 t
008 020816s2002 0 tha
020 _a9749015428
035 _a(OCoLC)880698585
050 _aBQ1105
_b.ฉ63
100 0 _aฉันทนา อุตสาหลักษณ์.
_9408333
245 1 0 _aพุทธปัญญา :
_bคู่มือการสร้างปัญญา /
_cรวบรวมเรียบเรียงโดย ฉันทนา อุตสาหลักษณ์.
260 _a[ม.ป.ท.] :
_bกองทุนพิทักษ์ธรรม,
_c2545.
300 _a9, 214 หน้า :
_bภาพประกอบ.
630 0 4 _aพระไตรปิฎก.
650 4 _aธรรมะ (พุทธศาสนา)
_918903
650 4 _aวิปัสสนา.
_921067
650 4 _aการเข้าฌาน
_xพุทธศาสนา.
_9208683
942 _cGB
_04
_2lcc
997 _aBF, PR
_bAS
_dVE
_kCM
_fMS
_gV
999 _c396868
_d396868