000 01048cam a2200241 a 4500
001 398876
005 20200602100409.0
007 t
008 020906s2002 0 tha
020 _a9747285983
035 _a(OCoLC)683053612
050 _aJQ1745.ก55ฉ5
_bค94
245 0 0 _aโครงการประเทศไทยใสสะอาด.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักงาน ก.พ.,
_c2545.
300 _a101 หน้า :
_bภาพสีประกอบ.
610 2 4 _aมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด.
_9412033
610 2 4 _aโครงการประเทศไทยใสสะอาด
_xการประชาสัมพันธ์.
_9412034
650 4 _aการฉ้อราษฎร์บังหลวง
_zไทย.
710 2 _aสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
942 _cGB
_01
_2lcc
997 _aTH, PJ
_bAS
_dCM
_kPK
999 _c398876
_d398876