000 01107cam a2200241 a 4500
001 399882
005 20220317183358.0
007 t
008 020923s2002 0 tha
020 _a9748329631
035 _a(OCoLC)860771750
050 _aQA76.9.ค9
_bว63
100 0 _aวิทยา สุคตบวร.
_9385068
245 1 0 _aโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม :
_bคู่มือออกแบบและเขียนโปรแกรม /
_cโดย วิทยา สุคตบวร.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bส.ส.ท.,
_c2545.
300 _a242 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _aโครงสร้างข้อมูล (คอมพิวเตอร์ศาสตร์)
_9100226
650 4 _aขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์.
_9357622
650 4 _aการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง.
_9162326
942 _cGB
_07
_2lcc
997 _aTH, PR
_bAS
_dCM
_kPK
999 _c399882
_d399882