000 01148cam a2200241 a 4500
001 402260
005 20211103095306.0
007 t
008 021104s2002 0 tha
020 _a9743942106
035 _a(OCoLC)858407862
050 _aKPT2877
_b.ว25
100 0 _aวงศกร ภู่ทอง.
_9413791
245 1 0 _a8 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ /
_cรวบรวมและเรียบเรียงโดย วงศกร ภู่ทอง, พงศกร ใจแก้ว.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bบริษัทสำนักพิมพ์เดอะบุคส์ จำกัด,
_c[2545?]
300 _a230 หน้า.
650 4 _aองค์การมหาชนอิสระ
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_9299418
700 0 _aพงศกร ใจแก้ว.
_9413792
740 0 _aแปดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ.
942 _cGB
_019
_2lcc
997 _aSG, PI
_bAS
_dVE
_kCM
999 _c402260
_d402260