000 01001cam a2200229 a 4500
001 402538
005 20200602101331.0
007 t
008 021106s2002 0 tha
035 _a(OCoLC)934498355
050 _aKPT2460
_b.บ44
100 0 _9282546
_aบรรเจิด สิงคะเนติ.
245 1 0 _aสิทธิและเสรีภาพ :
_bรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ /
_cโดย บรรเจิด สิงคะเนติ, ศาตรา โตอ่อน.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2545.
300 _a4, 82 แผ่น.
650 4 _aสิทธิพลเมือง
_zไทย.
650 4 _aเสรีภาพ.
700 0 _aศาตรา โตอ่อน.
_9414467
942 _cGB
_017
_2lcc
997 _aTH, PI
_bAS
_dYU
_kCM
_gV
999 _c402538
_d402538