000 01338cam a2200229 a 4500
001 403779
005 20200602101609.0
007 t
008 021125s1999 0 tha
035 _a(OCoLC)934498758
050 _aKPT4606.7
_b.ร54
245 0 0 _aรวมคำพิพากษาฎีกา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น มาตรา 157 ถึงมาตรา 192 ตั้งแต่พุทธศักราช 2500 ถึง 2542 /
_cรวบรวมโดย ไพโรจน์ วายุภาพ, ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา,
_c2542.
300 _a594 หน้า.
650 4 _aวิธีพิจารณาความอาญา
_zไทย.
650 4 _aคำพิพากษาศาลคดีอาญา
_zไทย.
_936199
700 0 _aไพโรจน์ วายุภาพ.
_954082
700 0 _aประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.
_915685
942 _cGB
_01
_2lcc
997 _aTH, PI
_bAS
_dKC
_kCM
999 _c403779
_d403779