000 01291cam a2200241 a 4500
001 405391
005 20200602101931.0
007 t
008 021220s1991 0 tha
020 _a9745786748
035 _a(OCoLC)858411106
050 _aK5534
_b.อ62
100 0 _aอัญชลี ฉายสุวรรณ,
_d2507-
_9415265
245 1 0 _aการทดแทนค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาหรือเหยื่ออาชญากรรมโดยรัฐ =
_bCompensation to victims of crime /
_cอัญชลี ฉายสุวรรณ.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c2534.
300 _aก-ฏ, 214 แผ่น :
_bภาพประกอบ.
502 _aวิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
650 4 _aการชดใช้ค่าเสียหาย.
_9188163
650 4 _aเหยื่ออาชญากรรม
_xบริการ.
_9416120
942 _cTHS
_07
_2lcc
997 _aBF, PJ
_bAS
_dCM
_kPK
999 _c405391
_d405391