000 01015cam a2200229 a 4500
001 406265
005 20211127173534.0
007 t
008 030106s2002 0 tha
020 _a9749577019
035 _a(OCoLC)858411770
050 _aKPT4230
_b.ส72 2545
100 0 _aสุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล,
_d2501-
_988951
245 1 0 _aคำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา /
_cสุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2545.
300 _a211 หน้า.
650 4 _aความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
_zไทย.
_952856
942 _cGB
_09
_2lcc
997 _aTH, AS
_bAS
_dYS
_kCM
999 _c406265
_d406265