000 00817cam a2200205 4500
001 40809
005 20201212131025.0
008 s1972 0 tha
035 _a(OCoLC)934563970
050 _aHF1382.6.ห3
_bก6 2515
100 0 _aกำธร พันธุลาภ.
_955130
245 1 0 _aคำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 6
260 _aพระนคร,
_bคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2515.
300 _a153 หน้า.
650 4 _aหนี้ (กฎหมาย)
_zไทย.
942 _cGB
_021
_2lcc
997 _cลาวัลย์
999 _c40809
_d40809