000 01364cam a2200241 a 4500
001 408501
005 20220123162434.0
007 t
008 030207s2001 0 tha
020 _a9746576984
035 _a(OCoLC)858414183
050 _aHQ1240.5.ท9
_bป63
100 0 _aเนตรดาว แพทย์กุล,
_d2509-
_9278087
245 1 0 _aบทบาทของผู้หญิงชาวบ้านในการพัฒนา :
_bกรณีศึกษาบทบาทของผู้หญิงในเครือข่ายชุมชนเมือง : รายงานการวิจัย /
_cโดย เนตรดาว แพทย์กุล.
260 _a[เชียงใหม่] :
_bศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
_c2544.
300 _aก-ณ, 127 หน้า :
_bภาพประกอบ.
440 0 _aโครงการฝึกอบรมนักวิจัยด้านสตรีศึกษา.
_9416856
650 4 _aสตรีในการพัฒนาชุมชน
_zไทย.
_947526
650 4 _aชุมชนแออัด
_zไทย.
_935619
942 _cGB
_037
_2lcc
997 _aBF, PJ
_bAS
_dVE
_kCM
_gV
999 _c408501
_d408501