000 01293ng a2200241 a 4500
001 410601
005 20191119034641.0
007 v
008 030129s2000 tha
090 _aCDG
_b.ก635
245 0 0 _aการกลับมาของปลาแดก
_h[วีดิทัศน์] /
_cจัดทำโดย ชาวบ้านหมู่บ้านแม่มูนมั่นยืน สมัชชาคนจน.
260 _a[ม.ป.ท. :
_bม.ป.พ.,
_c2543]
300 _a1 ซีดี-รอม (20 นาที, 23 วินาที) :
_bเสียง, สี ;
_c4 3/4 นิ้ว.
650 4 _aเขื่อน
_xแง่สิ่งแวดล้อม
_zไทย
_zอุบลราชธานี.
_9243338
650 4 _aปลา
_zไทย
_yแม่น้ำมูล.
_9274850
650 4 _aทรัพยากรประมง
_zไทย
_zอุบลราชธานี.
_9417609
651 4 _aแม่น้ำมูล.
_998762
651 4 _aเขื่อนปากมูล.
_9153747
710 2 _aชาวบ้านหมู่บ้านแม่มูนมั่นยืน สมัชชาคนจน
_9428717
942 _cCD
997 _aBF, WU
_bAS
_dYS
_kCM
999 _c410601
_d410601