000 01332nam a2200229 a 4500
001 412149
005 20200602103249.0
007 t
008 030502s2003 0 tha
035 _a(OCoLC)934500029
050 _aJA84
_b.ส94
100 0 _aโสภารัตน์ จารุสมบัติ.
_9314589
245 1 0 _aบทบาทของนักรัฐศาสตร์ในการปฏิรูปการเมืองในช่วงปี พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน =
_b[The role of political scientists on political reform in Thailand during 1995-now] : รายงานวิจัย /
_cโดย โสภารัตน์ จารุสมบัติ, ศิริพร วัชชวัลคุ.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,
_c2546.
300 _aก-ฌ, 126, [34] แผ่น :
_bภาพประกอบ.
650 4 _aนักรัฐศาสตร์
_zไทย.
_9434324
651 4 _aไทย
_xการเมืองและการปกครอง
_y2538-2546.
_9434582
700 0 _aศิริพร วัชชวัลคุ.
_9361149
942 _cGB
_01
_2lcc
997 _aBF, PI
_bAS
_dKC
_kCM
_fPC
_gV
999 _c412149
_d412149