000 00837cam a2200193 4500
001 41273
005 20220210113205.0
008 s1979 0 tha
035 _a(OCoLC)934564213
050 _aDS582.6
_b.ถ8
100 0 _aแถมสุข นุ่มนนท์,
_d2478-2565.
_910373
245 1 0 _aขบวนการ ร.ศ. 130.
260 _aกรุงเทพฯ,
_bสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2522.
300 _a21 หน้า.
651 4 _aไทย
_xประวัติศาสตร์
_yกรุงรัตนโกสินทร์
_yรัชกาลที่ 6
_yรัฐประหาร, 2454.
_9362725
942 _cGB
_024
_2lcc
997 _cจุฑารัตน์
999 _c41273
_d41273