000 01106cam a2200229 4500
001 41342
005 20180518172515.0
008 s2530 0 tha
035 _a(OCoLC)934564259
050 _aHN700.592.พ6
_bก6
100 0 _aกาญจนา แก้วเทพ.
245 1 0 _aการพึ่งตนเอง
_bศักยภาพในการพัฒนาของชนบท
_cโดย กาญจนา แก้วเทพ และ กนกศักดิ์ แก้วเทพ.
260 _aกรุงเทพฯ,
_bสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา,
_c2530.
300 _a264 หน้า.
_bภาพประกอบ. ตาราง. แผนผัง.
650 4 _aการพัฒนาชนบท
_zไทย.
650 4 _aหมู่บ้าน.
651 4 _aไทย
_xภาวะชนบท.
700 0 _aกนกศักดิ์ แก้วเทพ.
_993487
942 _cGB
_05
997 _cจุฑารัตน์
999 _c41342
_d41342