000 01311nam a2200229 a 4500
001 413615
005 20210122143337.0
007 t
008 030528s2003 0 tha
035 _a(OCoLC)934500206
050 _aKPT1147
_b.ว656 2546
100 0 _aวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ.
_9301270
245 1 0 _aกฎหมายฟื้นฟูกิจการ /
_cโดย วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ.
250 _a[พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].
260 _aกรุงเทพฯ :
_bกองทุนสวัสดิการกองวิชาการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,
_c2546.
300 _a174 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _aการฟื้นตัวบริษัท
_zไทย.
_9292631
989 0 _aวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ.
_b[พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม].
_dกรุงเทพฯ : หรรษา, 2547.
_eeng
_tกฎหมายฟื้นฟูกิจการ /
942 _cGB
_03
_2lcc
997 _aSG, VB
_bPP
_dYS
_kCM
999 _c413615
_d413615