000 01940nam a2200277 a 4500
001 415676
005 20220119160410.0
007 t
008 030625s2003 0 tha
020 _a9749111087
035 _a(OCoLC)858422371
050 _aJC599.ท9
_bก635
245 0 0 _aพลวัตสิทธิชุมชน :
_bกระบวนทัศน์ทางมานุษยวิทยา /
_cชลธิรา สัตยาวัฒนา บรรณาธิการ.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องศ์การมหาชน),
_c2546.
300 _a16, 424 หน้า :
_bภาพประกอบ, แผนที่.
490 1 _aเอกสารวิชาการ ;
_vลำดับที่ 31
500 _aหนังสือรวมบทความจากการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 1 เรื่องคนมองคน : นานาชีวิตในกระแสการเปลี่ยนแปลง เมื่อ 27-28 มีนาคม 2545.
650 4 _aสิทธิมนุษยชน
_zไทย
_xการประชุม
_9222713
650 4 _aสิทธิพลเมือง
_zไทย
_xการประชุม
_9376734
700 0 _aชลธิรา สัตยาวัฒนา.
_929586
711 2 _aการประชุมทางมานุษยวิทยา
_n(ครั้งที่ 1 :
_d2545 :
_cศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร)
_9435311
830 0 _aเอกสารวิชาการ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร) ;
_vลำดับที่ 31.
_9277026
942 _cGB
_018
_2lcc
997 _aTH, VB
_bPP
_dPK
_kCM
_gV
999 _c415676
_d415676