000 01881nam a2200241 a 4500
001 416006
005 20201128044057.0
007 t
008 030630s2002 1 tha
020 _a9741321813
035 _a(OCoLC)858422839
050 _aJC599.ท9
_bก64
111 2 _aการสัมมนาการพัฒนาในยุคโลกาภิวัตน์กับปัญหาสิทธิมนุษยชน : ประเด็นท้าทายภารกิจมหาวิทยาลัย
_d(2545 :
_cจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
_9434967
245 1 0 _aโลกาภิวัตน์กับปัญหาสิทธิมนุษยชน :
_bภารกิจทีีท้าทายมหาวิทยาลัย /
_cบรรณาธิการ สุริชัย หวันแก้ว.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c2545.
300 _a120 หน้า :
_bภาพประกอบ.
500 _aการสัมมนาการพัฒนาในยุคโลกาภิวัตน์กับปัญหาสิทธิมนุษยชน : ประเด็นท้าทายภารกิจมหาวิทยาลัยจัด ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 30 มีนาคม 2545.
650 4 _aสิทธิมนุษยชน
_zไทย
_xการประชุม
700 0 _aสุริชัย หวันแก้ว.
_951563
942 _cGB
_019
_2lcc
997 _aTH, PJ
_bWU
_dSU
_kCM
999 _c416006
_d416006