000 01004nam a2200241 a 4500
001 417315
005 20200602104546.0
007 t
008 030721s2003 0 tha
035 _a(OCoLC)934500810
050 _aHF1382.6.ก6
_bจ7 2546
100 0 _aวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
_9376497
245 1 0 _aแพ่งพิสดาร /
_cJurisprudence Group โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
250 _aฉบับปรับปรุงใหม่.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bหจก. แสงจันทร์การพิมพ์,
_c2546.
300 _a4 เล่ม.
650 4 _aกฎหมายแพ่ง
_zไทย.
650 4 _aกฎหมายพาณิชย์
_zไทย.
_935705
650 4 _aคำพิพากษาศาล (ย่อ)
_zไทย.
_9369400
942 _cGB
_2lcc
997 _aSG, VB
_bPP
_dYS
_kCM
999 _c417315
_d417315