000 01439nam a2200241 a 4500
001 417503
005 20200602104611.0
007 t
008 030723s2003 0 tha
035 _a(OCoLC)934501045
050 _aHG4637
_b.ก64 2546
245 0 0 _aการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].
260 _aกรุงเทพฯ :
_bตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,
_c2546.
300 _a77 หน้า :
_bส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.
650 4 _aพยากรณ์ราคาหุ้น.
_9261039
650 4 _aการวิเคราะห์การลงทุน.
_985777
710 2 _aตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
989 0 _bพิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].
_dกรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2546.
_etha
_tการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน.
942 _cGB
_06
_2lcc
997 _aSG, VB
_bPP
_dYS
_kCM
999 _c417503
_d417503