000 01449nam a2200241 a 4500
001 420245
005 20200602105221.0
007 t
008 030909s2003 0 tha
020 _a9745708569
035 _a(OCoLC)858428684
050 _aKPT2516
_b.น636
245 0 0 _aนิติรัฐกับอำนาจในการตราพระราชกำหนด :
_bบทวิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีพระราชกำหนดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2546 /
_cอมร จันทรสมบูรณ์ ... [และคนอื่นๆ].
260 _aกรุงเทพฯ :
_bบริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด,
_c2546.
300 _a183 หน้า.
650 4 _aการตรากฎหมาย
_zไทย.
_9388060
650 4 _aอากรสรรพสามิต
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_985379
650 4 _aโทรคมนาคม
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
700 0 _aอมร จันทรสมบูรณ์,
_d2473-
942 _cGB
_07
_2lcc
997 _aSG, PR
_bWU
_dPK
_kCM
999 _c420245
_d420245