000 00994nam a2200229 a 4500
001 424859
005 20211123084049.0
007 t
008 031203s2003 0 tha
020 _a9749645588
035 _a(OCoLC)683093827
050 _aKPT3100
_b.ว627
100 0 _aวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์,
_d2475-
_961286
245 1 0 _aกฎหมายการแพทย์ :
_bความรับผิดทางกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข /
_cวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2546.
300 _a280 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _aกฎหมายการแพทย์
_zไทย.
_961213
942 _cGB
_061
_2lcc
956 _aTU
997 _aBF, PJ
_bPP
_dSS
_gV
_kCM
999 _c424859
_d424859