000 00944nam a2200217 a 4500
001 428022
005 20200602111023.0
007 t
008 040129s2004 0 tha
035 _a(OCoLC)934503454
050 _aKPT1147
_b.อ83
100 0 _aเอื้อน ขุนแก้ว.
_985691
245 1 0 _aคู่มือการศึกษากฎหมายฟื้นฟูกิจการ /
_cโดย เอื้อน ขุนแก้ว.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา,
_c2547.
300 _a255 หน้า.
650 4 _aการฟื้นฟูบริษัท
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_9418722
942 _cGB
_02
_2lcc
956 _aTU
997 _aSG, PJ
_bPP
_dSU
_fSG
_kCM
_gV
999 _c428022
_d428022