000 02176nam a2200361 a 4500
001 428354
005 20200602111118.0
007 t
008 040204s2002 0 tha
020 _a9743442383
035 _a(OCoLC)858434686
050 _aPL4202
_b.ส83 2545
100 0 _aเสถียร ฉายเสนา.
_9294867
245 1 0 _aค่าวพระยาพรหม ; และ, ค่าวหงษ์หิน :
_bอมตวรรณกรรมแห่งลานนาไทย /
_cโดย เสถียร ฉายเสนา.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].
260 _aกรุงเทพฯ :
_bห.จ.ก. เจริญรัฐการพิมพ์,
_c2545.
300 _a72, 598 หน้า.
500 _aค่าวหงษ์หิน ดัดแปลงจากต้นฉบับเดิมของพระยาโลมาวิสัย.
500 _aมีภาคภาษาล้านนาประกอบ.
592 _aพร้อมด้วย:
_bนิราศภูเขาทอง /
_cสุนทรภู่.
592 _aพร้อมด้วย:
_bนิราศอิเหนา /
_cสุนทรภู่.
592 _aพร้อมด้วย:
_bนิราศพระประธม /
_cสุนทรภู่.
592 _aพร้อมด้วย:
_bเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม /
_cสุนทรภู่.
700 0 _aพรหมโวหาร,
_cพระยา,
_d2345-2430.
_9100760
700 0 _aโลมาวิสัย,
_cพระยา.
_9209919
700 0 _aสุนทรภู่,
_d2329-2398.
740 0 _aค่าวหงษ์หิน.
989 0 _aเสถียร ฉายเสนา.
_tค่าวพระยาพรหม :
_dกรุงเทพฯ : ห.จ.ก. เจริญรัฐการพิมพ์, 2541.
_etha
942 _cGB
_2lcc
956 _aTU
997 _aBF, PJ
_bWU
_dYS
_kCM
999 _c428354
_d428354