000 01599nam a2200241 a 4500
001 428943
005 20191119040935.0
007 t
008 040213s2003 0 tha
020 _a9746503853
035 _a(OCoLC)858435095
090 _aDOC
_b.ห455
245 0 0 _aหมื่นใจสู่ล้านนักศึกษาไทย ร่วมขจัดภัยคอร์รัปชั่น :
_bประมวลคำขวัญดีเด่นเพื่อรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามโครงการสถาบันอุดมศึกษาร่วมรณรงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่นของประเทศตามนโยบายรัฐบาล /
_cประมวลและจัดทำรูปเล่ม วันนี นนท์ศิริ.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
_c2546.
300 _a44 หน้า.
650 4 _aการฉ้อราษฎร์บังหลวง
_zไทย.
650 4 _aคำขวัญ
_zไทย.
_9357177
700 0 _aวันนี นนท์ศิริ,
_d2515-
_9361763
942 _cDOC
956 _aTU
997 _aSN, PJ
_bPP
_dYS
_kCM
999 _c428943
_d428943