000 01711nam a2200301 a 4500
001 429257
005 20200602111300.0
007 t
008 040218s2003 0 tha
020 _a9741332386 (2547)
035 _a(OCoLC)585971668
050 _aJQ1745.ก55ฉ5
_bก63
245 0 0 _aการตรวจสอบการทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ :
_bรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /
_cโดย นวลน้อย ตรีรัตน์ ... [และคนอื่นๆ].
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันพระปกเกล้า,
_c2546.
300 _a312 หน้า :
_bภาพประกอบ.
440 0 _aชุดโครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญ
_9447229
595 _aสถาบันพระปกเกล้า.
650 4 _aการฉ้อราษฎร์บังหลวง
_zไทย.
650 4 _aการทุจริตทางการเมือง
_zไทย.
_9247398
650 4 _aการสืบสวนการทุจริต
_zไทย.
_996615
690 4 _aงานวิจัย / Research
_9801766
690 4 _aสิ่งพิมพ์ สกว
_9801768
700 0 _aนวลน้อย ตรีรัตน์.
_9354569
942 _cGB
_07
_2lcc
956 _aTU
997 _aBF, PI
_bWU
_dYS
_kCM
_fBF, MS, MS
_gV
999 _c429257
_d429257