000 01573nam a2200241 a 4500
001 432799
005 20200602112144.0
007 t
008 040428s2003 0 tha
020 _a9742032289
035 _a(OCoLC)466342563
050 _aKPT3420.ข64
_bธ645
100 0 _aธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์.
_9453721
245 1 0 _aคำอธิบายและสาระสำคัญพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 /
_cธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bนิติธรรม,
_c2546.
300 _a3, 153 หน้า.
650 4 _aการขายโดยตรง
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_9464735
650 4 _aการตลาดขายตรง
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_9453840
989 0 _aธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์.
_bพิมพ์ครั้งที่ 2, (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่).
_dกรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549.
_etha
_tคำอธิบายและสาระสำคัญพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 /
_z9742032955
942 _cGB
_04
_2lcc
997 _aBF, PR
_bWU
_dSS
_kCM
_gV
999 _c432799
_d432799