000 01842nam a2200253 a 4500
001 433146
005 20200602112235.0
007 t
008 040506s2004 0 tha
020 _a9749190416
_q(ล.1)
035 _a(OCoLC)880721303
050 _aKPT3550
_b.ส43
100 0 _aสมเดช โรจน์คุรีเสถียร.
_938395
245 1 0 _aคู่มือประมวลรัษฎากร 2547 =
_b[Code of revenue manual] /
_cโดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bบริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด,
_c2547.
300 _aเล่ม :
_bภาพประกอบ.
505 0 _aล. 1. ประมวลรัษฎากร -- ล. 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- ล. 3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล -- ล. 4. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย -- ล. 5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- ล. 6. ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์.
650 4 _aรัษฎากร
_zไทย.
_99465
650 4 _aภาษีอากร
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
989 0 _aสมเดช โรจน์คุรีเสถียร.
_b[แก้ไขและเพิ่มเติม].
_dกรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2551.
_etha
_tคู่มือประมวลรัษฎากร =
_z9789747532654
942 _cGB
_02
_2lcc
997 _aSN, PJ
_bWU
_dSU
_jWU
_kCM
_gV
999 _c433146
_d433146