000 01820nam a2200301 a 4500
001 435383
005 20200602112747.0
007 t
008 040616s2004 0 tha
020 _a9743687734
035 _a(OCoLC)858413029
050 _aKPT1630
_b.ป622
100 0 _aปัญจพัฒน์ บัวพวงชน,
_d2517-
_9452612
245 1 0 _aบทบาทที่ปรึกษากฎหมายในคดีอาญาในการเสนอความจริงต่อศาลเยาวชนและครอบครัว =
_bThe role of legal advisers in criminal case for presenting facts to the Juvenile and Family Courts /
_cโดย ปัญจพัฒน์ บัวพวงชน.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2547.
300 _a6, 248 แผ่น :
_bภาพประกอบ.
502 _aวิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
650 4 _aทนายความ
_zไทย.
650 4 _aทนายความ
_zสหรัฐอเมริกา.
_9375299
650 4 _aทนายความ
_zอังกฤษ.
_9454323
650 4 _aความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เยาวชนที่กระทำผิด.
_9454326
650 4 _aการกระทำผิดของเยาวชน.
_9103596
988 _uhttp://203.131.219.173/thesis/la/0749/01ชื่อเรื่อง.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks)
942 _cTHS
_01
_2lcc
956 _aTU
997 _aBF, PR
_bWU
_dCM
_kPK
999 _c435383
_d435383