000 01377nas a2200241 4500
001 438181
005 20201204110848.0
007 t
008 040729c20039999 ar 0 tha
035 _a(OCoLC)934506342
050 _aKPT1590
_b.ค362
110 0 _aสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล.
_9455235
245 1 0 _aรายงานประจำปี /
_cสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล สำนักงานศาลยุติธรรม.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bสำนักงาน,
_c2546-
300 _aเล่ม :
_bภาพสีประกอบ.
310 _aรายปี
362 0 _a2546-
610 0 4 _aสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
_xวารสาร.
_9465070
650 4 _aเขตอำนาจศาล
_zไทย
_xวารสาร.
_9465072
942 _cREF
_2lcc
997 _aSG, PR
_bPP
_dSS
_fK
_gV
_kCM
999 _c438181
_d438181