000 01256nam a2200229 a 4500
001 438543
005 20191119042316.0
007 t
008 040809s2004 0 tha
020 _a9749646207
035 _a(OCoLC)858417519
090 _aDOC
_b.ก6544
245 0 0 _aการประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคล =
_bHR scorecard.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.,
_c2547.
300 _a30 หน้า :
_bภาพประกอบ.
592 _aชื่อเรื่องที่ส่วนล่างหน้ากระดาษ:
_bแนวทางการประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล.
650 4 _aการบริหารงานบุคคล
710 2 _9443573
_aสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
_bสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล.
942 _cDOC
997 _aBF, PJ
_bPP
_dSU
_kCM
999 _c438543
_d438543