000 01681nam a2200265 a 4500
001 441719
005 20200602114228.0
007 t
008 041006m20022003 0 tha
035 _a(OCoLC)934506888
050 _aHV8262.5.ก3
_bม5 2545-46
245 0 0 _aประมวลระเบียบการตำรวจ /
_cรวบรวมโดย กองวิชาการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ.
250 _a[แก้ไขและเพิ่มเติม].
260 _aกรุงเทพฯ :
_bกองทุนสวัสดิการกองวิชาการ,
_c2545-2546.
300 _a2 เล่ม :
_bภาพประกอบ.
592 _aล. 1 ชื่อเรื่อง:
_bประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ฉบับสมบูรณ์.
592 _aล. 2 ชื่อเรือง:
_bประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ฉบับเตรียมสอบ.
650 4 _aการสืบสวนอาชญากรรม
_zไทย.
650 4 _aระเบียบปฏิบัติราชการตำรวจ
_zไทย.
_963771
710 2 _aสำนักงานตำรวจแห่งชาติ.
_bกองวิชาการ.
_9181026
989 0 _aกระทรวงมหาดไทย.
_tประมวลระเบียบการตำรวจ.
_dกรุงเทพฯ, 2505.
_etha
942 _cREF
_2lcc
997 _aSG, VB
_bPP
_dYS
_kCM
999 _c441719
_d441719