000 01543nam a2200253 a 4500
001 444213
005 20180607113253.0
007 t
008 041207s2547 0 tha
020 _a9743840648
035 _a(OCoLC)859991600
050 _aK1226
_b.ป46
100 0 _aประมวล จันทร์ชีวะ.
_9287476
245 1 0 _aการประกันภัยทางทะเล =
_bMarine insurance /
_cโดย ประมวล จันทร์ชีวะ.
260 _aชลบุรี :
_bโครงการตำราวิทยาลัยการพาณิชยนาวี มหาวิทยาลัยบูรพา,
_c2547.
300 _a315 หน้า :
_bภาพประกอบ.
500 _aมีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.
650 4 _aประกันภัยทางทะเล.
650 4 _aประกันภัยทางทะเล
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
989 0 _aประมวล จันทร์ชีวะ.
_b(พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่).
_dชลบุรี : โครงการตำราวิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548.
_etha
_tการประกันภัยทางทะเล =
942 _cGB
_012
997 _aSG, PR
_bWU
_dYU
_kCM
_jMS
999 _c444213
_d444213