000 01639nam a2200253 a 4500
001 445690
005 20200602115104.0
007 t
008 050114s2004 0 tha
035 _a(OCoLC)934524558
050 _aK3631
_b.พ643
100 0 _aพิมพ์ชนก แก้วละเอียด.
_9466050
245 1 0 _aมาตรการสุขอนามัยกับอุตสาหกรรมไก่ของไทย =
_bSanitary measures and industry chicken of Thailand /
_cโดย พิมพ์ชนก แก้วละเอียด.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2547.
300 _a6, 154 หน้า.
500 _aสารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
630 0 4 _aความตกลงทั่วไปว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
_d(ค.ศ. 1995)
_9435828
650 4 _aการเจือปนอาหารและการตรวจสอบ
_xกฎหมายและะเบียบข้อบังคับ.
_9468741
650 4 _aอุตสาหกรรมไก่
_zไทย.
_999072
988 _uhttp://203.131.219.173/thesis/la/0632/01ชื่อเรื่อง.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks)
942 _cGB
_04
_2lcc
997 _aSN, TW
_bPP
_dSS
_kCM
999 _c445690
_d445690