000 01427nam a2200241 a 4500
001 445734
005 20200602115111.0
007 t
008 050114s2003 0 tha
020 _a9744490616
035 _a(OCoLC)858425893
050 _aKPT3296
_b.ก96
100 0 _aกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์.
_991415
245 1 0 _aร่างพระราชบัญญัติสภาการเกษตรแห่งชาติ พ.ศ.-- :
_bศึกษาเปรียบเทียบหลักกฎหมายประเทศญี่ปุ่น และกฎหมายสหประชาชาติ /
_cโดย กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์.
260 _aนนทบุรี :
_bสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกกล้า,
_c2546.
300 _a266 หน้า.
490 0 _aเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภา ;
_vเล่มที่ 8
610 2 4 _aสภาการเกษตรแห่งชาติ
_xกฎและระเบียบปฏิบัติ.
_9404939
650 4 _aกฎหมายการเกษตร
_zไทย.
_9317213
942 _cGB
_2lcc
997 _aSN, TW
_bWU
_dYU
_fMS
_kCM
_gV
999 _c445734
_d445734