000 01360nam a2200265 a 4500
001 445885
005 20200602115130.0
007 t
008 050118s2004 0 tha
020 _a9747746735
035 _a(OCoLC)860784382
050 _aKPT858
_b.ก925
245 0 0 _aกฎหมายว่าด้วยซื้อขาย /
_c[รวบรวมและ]เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ, ภาสกร ญาณสุธี.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bAthataya Millennium,
_c2004 [2547]
300 _a208 หน้า.
500 _aชื่อเหนือชื่อเรื่อง: The principle law.
500 _aชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา.
592 _aชื่อเรื่องที่สัน:
_bประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3.
650 4 _aเอกเทศสัญญา
_zไทย
_936706
700 0 _aพิชัย นิลทองคำ.
_938779
700 0 _aภาสกร ญาณสุธี.
_9314059
942 _cGB
_02
_2lcc
997 _aSG, PI
_bPP
_dSS
_jWU
_kCM
999 _c445885
_d445885