000 01371ng a2200217 a 4500
001 449355
005 20191119043612.0
007 v
008 050324s2004 tha
090 _aCDG
_b.ก457
245 0 0 _aกระบวนการพัฒนาความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา
_h[วีดิทัศน์] /
_cสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อำนวยการผลิต.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bสำนักงาน,
_c[2547?]
300 _a1 ซีดี-รอม (21 นาที) :
_bเสียง, สี ;
_c4 3/4 นิ้ว.
650 4 _aมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
_zไทย
_xการบริหาร.
650 4 _aการศึกษาขั้นอุดมศึกษา
_xมาตรฐาน
_zไทย.
_9301485
650 4 _aประกันคุณภาพ
_zไทย.
_9306410
710 2 _aสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
942 _cCD
997 _aSG, VB
_bWU
_dYS
_kCM
_fPC
_gV
999 _c449355
_d449355