000 01245nam a2200253 a 4500
999 _c449982
_d449982
001 449982
005 20201218124347.0
007 ta
008 050404s2005 0 tha
020 _a9742881863
035 _a(OCoLC)858429351
050 _aKPT2840
_b.ช65 2548
100 0 _aชาญชัย แสวงศักดิ์,
_d2494-
_934770
245 1 0 _aคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ /
_cชาญชัย แสวงศักดิ์.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2548.
300 _a239 หน้า.
500 _aชื่อเรื่องที่สัน: กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่.
650 4 _aละเมิด
_zไทย.
_912155
650 4 _aความรับผิดของราชการ
_zไทย.
_9257911
942 _cGB
_07
_2lcc
997 _aBF, VB
_bPP
_dYS
_kCM
_fBF
_gV
_iNS