000 01133ng a2200205 a 4500
001 450153
005 20191119043804.0
007 v
008 050407s2004 tha
090 _aCDG
_b.ก456
245 0 0 _aกระบวนการนโยบายสาธารณะ
_h[วีดิทัศน์] /
_cอำนวยการผลิต มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.).
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bมูลนิธิ,
_c[2547?]
300 _a1 ซีดี-รอม (14 นาที, 10 วินาที) :
_bเสียง, สี ;
_c4 3/4 นิ้ว.
650 4 _aนโยบายของรัฐ
_zไทย
_xการมีส่วนร่วมของพลเมือง.
650 4 _aการพัฒนาแบบยั่งยืน
_zไทย
_xการมีส่วนร่วมของพลเมือง.
_9482593
710 2 _aมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ.
_9217319
942 _cCD
997 _aSN, VB
_bWU
_dYS
_kCM
999 _c450153
_d450153