000 01041nam a2200241 a 4500
001 452507
005 20220107122912.0
007 t
008 050526s2005 0 tha
020 _a9742881804
035 _a(OCoLC)630020263
050 _aKPT2764
_b.ช62 2548
100 0 _aชาญชัย แสวงศักดิ์,
_d2494-
_934770
245 1 0 _aคำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง /
_cชาญชัย แสวงศักดิ์.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 5, (ปรับปรุงใหม่).
260 _aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2548.
300 _a291 หน้า.
650 4 _aศาลปกครอง
_zไทย.
_938339
650 4 _aวิธีพิจารณาคดีปกครอง
_zไทย.
_9213562
942 _cGB
_024
_2lcc
997 _aSG, VB
_bPP
_dYS
_kCM
_fBF
_gV
999 _c452507
_d452507