000 01808nam a2200277 a 4500
001 453626
005 20200602121121.0
007 t
008 050613s2005 0 tha
020 _a9749725492
035 _a(OCoLC)858409968
050 _aKPT80.ค53
_bส736
100 0 _aสุดารัตน์ แก้วงาม,
_d2515-
_9474483
245 1 0 _aมาตรการของรัฐไทยในการจัดการปัญหาเรื่องความมั่นคงของมนุษย์บนอินเตอร์เน็ต =
_bState management in human security on Internet /
_cโดย สุดารัตน์ แก้วงาม.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2548.
300 _a4, 227 แผ่น.
502 _aวิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
650 4 _aอินเตอร์เน็ต
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
650 4 _aอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
_zไทย
_xการป้องกัน
_9467529
650 4 _aอินเตอร์เน็ต
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
650 4 _aอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
_xการป้องกัน.
_9478913
988 _uhttp://203.131.219.173/thesis/la/0438/01ชื่อเรื่อง.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks)
942 _cTHS
_04
_2lcc
997 _aBF, PJ
_bPP
_dSS
_kCM
999 _c453626
_d453626