000 01567nam a2200253 a 4500
001 453657
005 20200602121125.0
007 t
008 050613s2005 0 tha
020 _a9749724364
035 _a(OCoLC)858409949
050 _aKPT2735
_b.จ646
100 0 _aจิราพร บุรินทรวานิช.
_9474488
245 1 0 _aเงื่อนไขความสมบูรณ์ของคำสั่งทางปกครอง :
_bศึกษากรณีขั้นตอนของการทำคำสั่งทางปกครอง = The procedure of the issuance of an administrative act /
_cโดย จิราพร บุรินทรวานิช.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2548.
300 _a7, 115 แผ่น.
502 _aวิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
650 4 _aการกระทำในทางปกครอง
_zไทย.
650 4 _aการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครอง
_zไทย.
_992133
988 _uhttp://203.131.219.173/thesis/la/0059/01ชื่อเรื่อง.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks)
942 _cTHS
_011
_2lcc
997 _aBF, PJ
_bPP
_dSS
_kCM
999 _c453657
_d453657