000 01849nam a2200241 a 4500
001 453683
005 20200602121134.0
007 t
008 050614s2005 0 tha
035 _a(OCoLC)934526342
050 _aKPT80.ค53
_bก472
100 0 _aกรุง เหลืองมโนธรรม,
_d2518-
_9474700
245 1 0 _aการศึกษาประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการความไม่มั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ในสังคมไทย :
_bศึกษาเฉพาะภัยไวรัสคอมพิวเตอร์ แฮกเกอร์ และ สแปมเมล์ = Legal aspects of computer vulnerability management in Thailand : study on virus, hacker, and spam mail /
_cโดย กรุง เหลืองมโนธรรม.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2548.
300 _a12, 197, [6] แผ่น :
_bภาพประกอบ, แผนที่.
500 _aสารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
650 4 _aความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_9475508
650 4 _aความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
988 _uhttp://203.131.219.173/thesis/la/0559/01ชื่อเรื่อง.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks)
942 _cGB
_014
_2lcc
997 _aBF, TW
_bPP
_dSS
_kCM
999 _c453683
_d453683